preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lapad

STRUČNO RAZVOJNA SLUŽBA

Preporuke Stručno-razvojne službe OŠ Lapad Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tea Kompar Jerković, 1. 3. 2021. 11:07

Dragi roditelji,

šaljemo preporuke i informacije koje smo pripremili za Vas kako bismo Vam olakšali nošenje s novonastalom situacijom. Na kraju smo također naveli kontakte unutar/izvan škole koje možete kontaktirati u slučaju teškoća/problema koje želite podijeliti i posavjetovati se.

 [više]

ODJEL DJELOMIČNE INTEGRACIJE

Autor: Administrator , 14. 10. 2020. 07:45

Oblik djelomične integracije provodi se redovno u osnovnoj školi i podrazumijeva uključenost učenika s teškoćama u razvoju u obrazovni sustav (npr. laka mentalna retardacija).

Inkluzija učenika s teškoćama u razvoju automatski implicira njihovu djelomičnu integraciju u osnovno školstvo kroz posebnu odgojno-obrazovnu skupinu s jasno izraženim ciljem: pružanjem pomoći na adekvatan i profesionalan način.

Prema čl. 7. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (1991.), učenici u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini svladavaju dijelove nastavnog programa (obrazovne predmete po posebnom programu: hrvatski jezik, matematika, priroda i društvo...), a u matičnom razrednom odjelu preostali program (odgojne predmete po redovnom programu uz maksimalnu individualizaciju: tjelesna i zdravstvena kultura, vjeronauk, tehnička kultura, likovna kultura i glazbena kultura).

Odjel djelomične integracije u našoj školi je otvoren u školskoj godini 2020/21. Obzirom da  se radi o novootvorenom odjelu zasad imamo jedan razredni odjel (1 raz.). U tom se odjelu nalaze 3 učenika s teškoćama u razvoju. Učenici svladavaju školski plan i program uz stručnu učiteljicu i pomoćnike u nastavi.

Naš cilj je da djeca koja pohađaju ovakvu vrstu školovanja u našoj školi ostvare svoj maksimalni potencijal i razviju socijalizacijske vještine uz stručnu pomoć.

 [više]

POMOĆNIK U NASTAVI

Autor: Administrator , 16. 9. 2019. 17:03

ODJEL DJELOMIČNE INTEGRACIJE

Oblik djelomične integracije provodi se redovno u osnovnoj školi i podrazumijeva uključenost učenika s teškoćama u razvoju u obrazovni sustav (npr. laka mentalna retardacija).

Inkluzija učenika s teškoćama u razvoju automatski implicira njihovu djelomičnu integraciju u osnovno školstvo kroz posebnu odgojno-obrazovnu skupinu s jasno izraženim ciljem:

pružanjem pomoći na adekvatan i profesionalan način.

Prema čl. 7. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (1991.), učenici u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini svladavaju dijelove nastavnog programa (obrazovne predmete po posebnom programu: hrvatski jezik, matematika, priroda i društvo...), a u matičnom razrednom odjelu preostali program (odgojne predmete po redovnom programu uz maksimalnu individualizaciju: tjelesna i zdravstvena kultura, vjeronauk, tehnička kultura, likovna kultura i glazbena kultura).

Odjel djelomične integracije u našoj školi je otvoren u školskoj godini 2020/21. Obzirom da se radi o novootvorenom odjelu zasad imamo jedan razredni odjel (1 raz.)

U tom se odjelu nalaze 3 učenika s teškoćama u razvoju. Učenici svladavaju školski plan i program uz stručnu učiteljicu i pomoćnike u nastavi.

Naš cilj je da djeca koja pohađaju ovakvu vrstu školovanja u našoj školi ostvare svoj maksimalni potencijal i razviju socijalizacijske vještine uz stručnu pomoć.

Uvođenjem Pomoćnika u nastavi cilj je olakšati integraciju učenika s teškoćama u razvoju i povećati njihovu mogućnost upisa u redovne škole. Unapređuje se kvaliteta školovanja djece s i bez teškoća u razvoju u redovnim osnovnim školama, i uz druge preduvjete, inkluzivnu edukaciju.

Dugoročni cilj je postojanje radnog mjesta Pomoćnika u nastavi za učenike s posebnim edukacijskim potrebama u okviru sistema inkluzivne edukacije. Inkluzivna edukacija omogućit će obrazovanje velikog broja djece u svom prirodnom socijalnom okruženju, što će doprinijeti da se što manji broj djece zbog obrazovanja izdvaja iz obitelji.

Uključivanjem djece s posebnim potrebama u redovne škole postiže se i

socijalizacija djece s teškoćama u razvoju

integracija djece s teškoćama u razvoju

bolji stav nastavnika prema integraciji djece s teškoćama u razvoju

odrastanje djece s posebnim potrebama u prirodnoj okolini

prihvaćanje različitosti

razvoj tolerancije

hrabrost u traženju i primanju pomoći od drugih

razvoj kompletne ličnosti

jačanje osobnosti djece s teškoćama u razvoju

jačanje odnosa JA MOGU…

Pomoćnikova uloga pružati ''tehničku pomoć'' djetetu s posebnim edukacijskim potrebama, nastavniku i čitavom razredu, ovisno o potrebama u datom trenutku. Boravak djeteta u školi tako je manje stresan za dijete, nastavnika i čitav razred.

Osoba koja obavlja posao pomoćnika mora imati završenu srednju školu, sklonost ka obavljanju ovog specifičnog posla i dodatnu edukaciju.

Pomoćnikov posao određuje stručni tim škole uz pomoć vanjskih suradnika, ovisno o potrebama učenika s posebnim potrebama. U nekim slučajevima je to pomoć u pisanju, čitanju, vježbanju, objašnjavanju, pomoć pri spremanju torbe, mobilnosti i sl.

Pomoćnik u nastavi je jedan od preduvjeta kvalitetne inkluzivne edukacije.

 

 

 

 

 

DUŽNOSTI POMOĆNIKA U NASTAVI

 

Pomoćnik pruža tehničku pomoć, roditelj ukazuje na posebnosti, a stručni tim škole određuje nivo i količinu podrške koju asistent pruža pojedinom učeniku.

Posao pomoćnika u školi nije biti rehabilitator, radni terapeut ili sl.

Od pomoćnika, zaduženog za učenika s teškoćama u razvoju očekuje se da:

SVAKODNEVNO:

dolazi 10 minuta prije učenika u školu

učenika dočekuje vani, prihvaća ga od roditelja ili organiziranog prijevoza

uvodi u školu, vodi učenika koji hoda uz pomoć, ili vozi u kolicima učenika koji se ne može samostalno kretati

priprema učenika za ulazak u učionicu (pomoć pri skidanju jakne i sl. )

pomaže pri toaleti - specifičnosti objašnjava roditelj

u učionici učenika smješta na mjesto, priprema knjige, pribor,

u dogovoru s učenikom, ili s učiteljem, stručnim suradnikom, zapisuje potrebno gradivo, prepisuje s ploče - važno je upisati ključne riječi, nove pojmove ili postupke u matematici - rukopisom čitkim za učenika, gramatički i pravopisno točno

asistent pomaže učeniku u rukovanju priborom za geometriju ili crta umjesto učenika, također i u likovnom priprema učeniku sav pribor, pridržava ruku učenika

asistent potiče učenika, usmjerava ga na nastavi - pridržava udžbenik, fiksira radne listiće ili bilježnice na podlogu

pomaže pri izvedbi praktičnih radova prema naputku učitelja ina zamolbu učenika

na satu TZK sudjeluje s učenikom u aktivnostima koje učenik može obavljati, ako su aktivnosti za učenika prezahtjevne, asistent će s učenikom na strunjači u jednom kutku dvorane raditi vježbe koje će mu prethodno sugerirati fizioterapeut. (Ukoliko učenik leži na strunjači i okreće se s leđa na bok, puzi, radi aerobne vježbe, ili sl. to je već znatno bolje nego da učenik sjedi u kolicima ili na stolici.)

za vrijeme odmora donosi užinu, odvodi učenika do toaleta ako je potrebno, premješta učenika u drugu prostoriju

na kraju nastave prati učenika do prostorije za objed, ili do defektologa, dok će neke učenike asistent pratiti do prijevoza ili roditelja koji ga vode/voze kući.

POVREMENO:

Očekuje se od pomoćnika praćenje učenika na izvan učioničku ili terensku nastavu (pomoć u kretanju i obavljanju praktičnih radova i sl.)

Sva podrška pruža se u mjeri u kojoj je to potrebno ovisno o sposobnostima učenika i potiče se osamostaljivanje u okviru mogućnosti učenika.

 

 

PRILAGOĐENI I INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM - ČL. 4 i 5.

Prilagođeni program se odnosi na sadržajnu i metodičku prilagodbu dok se individualizirani pristup odnosi samo na metodičku prilagodbu u radu sa učenicima s teškoćama.

Što to znači? Prilagođeni program uključuje prilagodbu sadržaja: sadržaji se prilagođavaju djetetovim mogućnostima pa npr. prilagodba iz matematike može značiti da učenik sa teškoćama množi samo sa jednoznamenkastim i dvoznamenkastim brojevima, dok vršnjaci (prema nastavnom planu i programu) množe sa peteroznamenkastim brojevima, iz npr. fizike učenik s teškoćama će moći naučiti samo neke od zakonitosti u nastavnoj cjelini i to pojednostavljeno objašnjene i povezane sa konkretnim iskustvom, možda će rješavati samo najjednostavnije zadatke ili uopće neće rješavati zadatke, dok će vršnjaci raditi na kompleksnijim primjerima, formulama, i sl. U hrvatskom se prilagodba može odnositi na drugačiji izbor lektire ili zadatke koji se odnose samo na jedno poglavlje, gramatika će se npr. bazirati na osnovnim pravilima i analizi jednostavne rečenice.... Osim sadržajne prilagodbe, primjenjuju se i prilagodbe u načinima rada i ocjenjivanju, što je identično i za individualizirani pristup. Prema tome, individualizirani pristup se ne odnosi na sadržajnu prilagodbu već na prilagodbu načina rada i zahtjeva prema učeniku.

U individualiziranom pristupu i prilagođenom programu te kod učenika sa čl. 7 prilagođavaju se slijedeći zahtjevi: 1. Zahtjevi s obzirom na samostalnost učenika: stupnjevito pružanje pomoći i podrška pri rješavanju zadataka, rukovanju geometrijskim priborom… 2. Zahtjevi s obzirom na vrijeme rada: predviđanje produljenog vremena za rješavanje zadataka osobito u pisanim provjerama znanja..... 3. Zahtjevi obzirom na način rada: pojedinačno zadavanje zadataka, odabir tipova zadataka po principu lakši-teži-lakši; češće vježbanje i ponavljanje, korištenje kalkulatora..... 4. Zahtjevi s obzirom na provjeravanje: samo usmena provjera ili pružanje mogućnosti da netko drugi čita (učenik s disleksijom); češća provjera znanja u kraćim vremenskim jedinicama i s manjim brojem zadataka ili pitanja u ispitivanju 5. Zahtjevi s obzirom na aktivnost: zajedničko planiranje rada s učenikom, češće promjene aktivnosti; fizičko približavanje učenika izvoru promatranja (konstruiranje, mjerenje…) Uz to, u prezentaciji nastavnih sadržaja koriste se različiti načini, npr

Perceptivno prilagođavanje - primjena ciljanih, jednostavnih, preglednih, interesantnih nastavnih sredstava bez suvišnih detalja (slike, karte, crteži, sheme) - prilagođavanje tiska (povećani razmaci između riječi, rečenica, redova teksta, uvećanje tiska, sažimanje teksta, isticanje pravila podcrtavanjem, označavanje osnovnog prostora za čitanje i

pisanje), - primjereno uključivanje u rad (čitanje na početku teksta, na početku odlomaka), upućivanje na korištenje orijentira pri čitanju (praćenje slijeda čitanja prstom, povlačenje crta pri čitanju), - usmjeravanje na preglednost i čitkost napisanog (razmaci pri pisanju, isticanje pravila, definicija) Individualizacija se odnosi i na drugačiji pristup prema ponašanju učenika koji npr,. ima ADHD, pa, ne može cijeli sat sjediti na mjestu nego se predvide aktivnosti u kojima može ustati, otići u drugi dio razreda, baviti se drugim sadržajima nakon što je završio svoj zadatak (koji je njemu primjeren). Takvog učenika se ne kažnjava negativnim opaskama ili jedinicama zbog nemogućnosti prepisivanja s ploče zbog problema sa pažnjom, zaboravljanja domaćih zadaća, već se primjenjuju postupci koji su navedeni u nalazima ili dodatnim materijalima koji se odnose na djecu npr. sa ADHD-om, disleksijom, oštećenjem vida, sluha ili drugim teškoćama. I jedan i drugi pristup zahtijeva dodatnu pripremu, a za prilagođeni program izradu programa za svakog učenika iz svakog predmeta. Za individualizirani pristup učitelj treba predvidjeti i napisati metode rada. Ocjenjivanje je također važno pitanje. UČENIKA SE OCJENJUJE U SKLADU S NJEGOVIM PROGRAMOM I NJEGOVIM PRILAGODBAMA, a ocjene su od 1 do 5. Ako je učenik negativno ocijenjen ili pretežno ima ocjene dovoljan treba provjeriti kakav je program i kako se primjenjuje. Važno je znati, da svaki učenik obzirom na svoje spoosbnosti i teškoće treba imati SVOJ prilagođeni program ili individualizirani pristup. Individualizirani pristup u nastavi i individualni rad nisu isto. Individualizirani pristup označava načine rada u nastavi sa djetetom u skladu sa njegovim teškoćama, odnosno sposobnostima (npr. uvećani tisak, bold, veći proredi, i sl. za dijete sa teškoćama vida, pretežno usmeno ispitivanje itd. za dijete sa disleksijom, telerancija rada kraće vrijeme za dijete s ADHD-om i tome slično). Individualni rad znači rad u dvoje-stručnjak-učenik, i taj oblik rada se primjenjuje i u rehabilitaciji i u savjetovanju, terapiji...............

Pohađanja djeteta po čl. 4 ili čl. 5 nije nešto čega bi se trebalo sramiti ili izbjegavati, upravo suprotno, to je velika pomoć za svako dijete gdje će mu se olakšati u učenju i svladavanju gradiva, samim time i odbijanjem dobrih ocjena koje će na dijete djelovati stimulirajuće. Treba napomenuti da se oblik školovanja djeteta po čl. 4 ili po čl. 5 ne upisuje u svjedodžbu na kraju nastavne godine.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Potvrde za mjesečni pokaz

Potvrde za mjesečni pokaz JP Libertas mogu se ovjeriti svakim danom u vremenu od 13 do 14 sati u holu škole.

Radi kraćeg zadržavanja molimo Vas da svi traženi podatci na potvrdi prethodno budu popunjeni. Napominjemo da se obrazac potvrde može kupiti ili preuzeti na kioscima JP Libertas. Prilikom ulaska u hol škole obavezno je pridržavanje svih epidemioloških mjera. Unaprijed se zahvaljujemo! Tajništvo

COVID-19 UPUTE
 
PRAVILNO PRANJE RUKU

Priloženi dokumenti:
UNICEF Upute za pranje ruku.pdf

Raspored velikih odmora

Kalendar 2020./2021.
Rezultati odabira udžbenika

Anketa
Odgovara li tvoj uspjeh u školi tvojim sposobnostima?
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Lapad / Od Batale 14, HR-20000 Dubrovnik / www.os-lapad-du.skole.hr / ured@os-lapad-du.skole.hr
preskoči na navigaciju